دسته بندی:

متوسط مصرف روزانه ۷۰۰ هزار متر مکعب گازطبیعی در اردستان

متوسطمصرف روزانه ۷۰۰ هزار متر مکعب گازطبیعی در اردستان دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره گاز شهرستان ادامه خبر

منتشر شده در