فلامینگوها در تالاب گاوخونی اصفهان فرود آمدند

فلامینگوها در تالاب گاوخونی اصفهان فرود آمدند

فلامینگوها در تالاب گاوخونی اصفهان فرود آمدند نخستین گروه از فلامینگوهای مهاجر پس از حدود ۲ سال در تالاب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان فرود آمدند. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا:سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: از