دسته بندی:

آئین تکریم و معارفه مدیرکل زندان های استان اصفهان برگزار شد

به گزارش  دنیای اسرار: با حضور حجتی پور معاون مدیریت توسعه منابع سازمان زندانهای کشور-اسدی مدیرکل حفاظت اطلاعات-حبیبی رئیس کل دادگستری، اصفهانی دادستان و جمعی از مدیران ومسئولین استان و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیرکل زندان های استان اصفهان خبرداد: کمک مؤمنانه مقام معظم رهبری به خانواده های زندانیان نیازمند استان

به گزارش دنیای اسرار،گرجی زاده مدیرکل زندان های استان از کمک مؤمنانه مقام معظم رهبری به خانواده های زندانیان نیازمند خبر داد و گفت: در راستای این حرکت مومنانه استان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیرکل زندان های استان اصفهان خبرداد:بینایی سنجی و معاینه چشم تمامی مددجویان زندان نسوان توسط خیرین

مدیرکل زندان های استان اصفهان خبرداد:بینایی سنجی و معاینه چشم تمامی مددجویان زندان نسوان توسط خیرین به گزارش  دنیای اسرار،اسدالله گرجی زاده مدیرکل از بینایی سنجی و معاینه چشم تمامی ادامه خبر

منتشر شده در