استفاده از شومینه برای گرمایش به چند ساعت در روز محدود شود/ بررسی لوله های بخاری برای جلوگیری از انسداد مسیر گاز

استفاده از شومینه برای گرمایش به چند ساعت در روز محدود شود/ بررسی لوله های بخاری برای جلوگیری از انسداد مسیر گاز

توصیه های ایمنی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان: استفادهاز شومینه برای گرمایش به چند ساعت در روز محدود شود/ بررسی لوله های بخاری برایجلوگیری از انسداد مسیر گاز   مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: از لحاظ ایمنی استفاده از شومینه در فضای خانه برای گرمایش باید