دسته بندی:

وحدت و همدلی ملت، صدای تهدید دشمنان را پایین می آورد

وزیر اطلاعات: وحدت و همدلی ملت، صدای تهدید دشمنان را پایین می آورد  وزیر اطلاعات با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی بیشتر بین مردم و مسئولان درنظام جمهوری ادامه خبر

منتشر شده در