نوسازی ساختار نسوز کورۀ گندله‌سازی بدون حضور کارشناسان خارجی

نوسازی ساختار نسوز کورۀ گندله‌سازی بدون حضور کارشناسان خارجی

نوسازی ساختار نسوز کورۀ گندله‌سازی بدون حضور کارشناسان خارجی به گزارش دنیای اسرار:رئیس واحد نسوز سایر نواحی گفت: کارشناسان تعمیرات نسوز شرکت فولاد مبارکه با همکاری بخش‌های تولید و تعمیرات واحد گندله‌سازی و شرکت‌های داخلی توانستنــــــد ساختــــار نســــــوز کــــورۀ گندله‌سازی را که ۲۵ سال از عمر بهره‌برداری آن می‌گذشت، نوسازی کنند. محسن زمانی با تأکید

انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات واحد گندله‌سازی

انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات واحد گندله‌سازی

انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات واحد گندله‌سازی به گزارش دنیای اسرار:تعمیرات برنامه‌ریزی ۱۶‌روزۀ واحد گندله‌سازی با آماده‌سازی‌ها و همـــاهنگی‌های لازم از تاریــــــخ ۹۸/۸/۸ شروع و زودتر از برنامه تا ۹۸/۸/۲۲ با پیگیری‌های مستمر و با انجام بیش از ۱۰۸ هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی، با نظم و انضباط و کیفیت، و بدون بروز حادثۀ ایمنی انجام شد.

افزایش آماده به کاری واحد گندله‌سازی

افزایش آماده به کاری واحد گندله‌سازی

افزایش آماده به کاری واحد گندله‌سازی به گزار ش دنیای اسرار:رضا اسماعیل‌پور رئیس واحد گندله‌سازی فولاد مبارکه در این خصوص گفت: طی سال‌های اخیر با ارتقای دانش فنی کارکنان تولید و تعمیرات، بازنگری و بهبود روش‌های کاری، انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی، نوسازی بخشی از تجهیزات و بهبود شرایط تعمیرات و نگهداری، این موفقیت به

مهندس عظیمیان: خون توسعه و بهره‌وری همیشه در رگ‌های فولاد مبارکه جاری بوده است

مهندس عظیمیان: خون توسعه و بهره‌وری همیشه در رگ‌های فولاد مبارکه جاری بوده است

مهندس عظیمیان: خون توسعه و بهره‌وری همیشه در رگ‌های فولاد مبارکه جاری بوده است به گزارش دنیای اسرار:مدیــــرعامل فــــولاد مبـــــارکه در بیست‌و‌ششمین همایش بهره‌وری شرکت با تأکید بر لزوم ارتقای حداکثری بهره‌وری نیروی انسانی و تجهیزات گفت: خون توسعه و بهره‌وری همیشه در رگ‌های فولاد مبارکه جاری بوده است و امروز با در نظر گرفتن