خرید تضمینی ۴۰۰۰ تُن گندم از بهره برداران استان اصفهان

خرید تضمینی ۴۰۰۰ تُن گندم از بهره برداران استان اصفهان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: تاکنون چهار هزار تن گندم از بهره برداران استان اصفهان خرید تضمینی شده است. به گزارش  دنیای اسرار:محمود ابراهیمی اظهار کرد: این میزان گندم از ابتدای خرداد تاکنون از گندم کاران این استان در مناطق مختلف خریداری شده است. وی ارزش این میزان گندم خریداری شده را

ذخیره گندم استان اصفهان بیشتر از نیاز است

ذخیره گندم استان اصفهان بیشتر از نیاز است

ذخیره گندم استان اصفهان بیشتر از نیاز است   مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی اصفهان ( منطقه ۱۰ کشور ) گفت: ذخیره گندم در سیلوهای استان در زمان حاضر، مطلوب و بیشتر از نیاز موجود است. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا:ضا نیک نداف روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا