فعالیت ۶۰ کلینیک گیاه پزشکی در استان اصفهان

فعالیت ۶۰ کلینیک گیاه پزشکی در استان اصفهان

فعالیت ۶۰ کلینیک گیاه پزشکی در استان اصفهان مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان: ۶۰ کلینیک گیاه پزشکی در سطح استان اصفهان مشغول به کار است که فارغ التحصیلان گیاه پزشکی آماده ارائه راه کار به باغ داران و کشاورزان هستند. دنیای اسرار: حسینعلی رحیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۵۰۷ فروشگاه