دسته بندی:

اصفهان با تمام توان در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی ایران حضور می‌یابد

از ۲ تا ۵ اسفندماه اصفهان با تمام توان در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی ایران حضور می‌یابد مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان از حضور قدرتمند این شرکت در دومین نمایشگاه ادامه خبر

منتشر شده در