دسته بندی:

تعطیلی ایستگاه های بازیافت شهر اصفهان ادامه دارد/ ارائه راهکارهای لازم برای کاهش تولید پسماند از سوی شهروندان

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان: تعطیلی ایستگاه های بازیافت شهر اصفهان ادامه دارد/ ارائه راهکارهای لازم برای کاهش تولید پسماند از سوی شهروندان    سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ادامه خبر

منتشر شده در