دسته بندی:

سنگنورد ایرانی سریع ترین مرد جهان در سال ۲۰۱۸ شد

رضا علیپور سنگنورد جوان ایرانی براساس آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی سنگنوردی به عنوان سریع ترین مرد جهان در سال ۲۰۱۸ معرفی شد. سنگنورد ایرانی سریع ترین مرد جهان در سال ادامه خبر

منتشر شده در