دسته بندی:

تنها زیستگاه مولد یوز کشور در حصار جاده ها

تنها زیستگاه مولد یوز کشور در حصار جاده ها   پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم، به عنوان تنها زیستگاه مولد یوزپلنگ آسیایی، اکنون در میان انبوه جاده های ارتباطی گرفتار ادامه خبر

منتشر شده در