ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی پایگاه خبری دنیای اسرار
اصفهان میدان لاله جنب پست لاله مجتمع مطبوعاتی طبقه سوم واحد ۲۴
تلفن تماس ٠٣١٣۵۵۴۴١٠١
تلفکس ٠٣١٣۵۵۴۴١٠٢
همراه  :    ٠٩١٣١٢٩۶۶٢۴ علیرضا هژبری
سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۶۶۵۶۴
ادرس ایمیل asrar.esfahan@gmail.com