1

در سال جاری ۳ روستا تحت پوشش تصفیه خانه آب گلپایگان قرار گرفتند

2

صدرنشینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در ارجاع کار به عوامل فنی دارای پروانه اشتغال معتبر

3

توسعه پوشش شبکه همراه اول در استان اصفهان

4

تعیین مکان بهینه مراکز خدماتی متناسب با نیاز شهر و شهروندان

خبر فوری

prev next

گردشگری

اگهی

علمی

اقتصادی

ورزشی

فرهنگی

حوادث

اخبار استان ها

خانه