به گزارش  دنیای اسرار:مهندس صالحی در ادامه گفت: الگوی مصرف در ایام پیک از خرداد تا شهریور ماه به علت وجود سیستم های سرمایش ۳۰۰ کیلووات ساعت لحاظ شده و در ایام غیر پیک که شامل دیگر ماه‌های سال می باشد ۲۰۰ کیلووات ساعت الگوی مصرف تعیین شده است .

 

مرسل صالحی افزود: ۷۰ درصد مشترکین مطابق با الگو هستند و ۳۰ درصد باقی مانده غیر الگو می باشند. . خانه های که در آن چند خانوار زندگی می کنند با تماس با ۱۵۲۱ می توانند برای کاهش هزینه های برق مصرفی خود تقاضای‌ کد خانوار نموده که پس از بازدید میدانی کد خانوار اعمال می گردد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق اصفهان اضافه کرد: مشترکینی که متراژ منازل آنها زیادتر از میزان معمول است و بیشتر از الگوی مصرف نیاز به مصرف برق دارند، میزان افزایش مصرف مورد نیاز خود را با نصب سلولهای فتوولتاییک می توانند جبران کنند پیامک هزینه قبوض بر روی تلفن های همراه مشترکین ارسال می شود و در پیامک لینکی هست که میزان برق مصرفی را به صورت کامل و تفکیک شده به اطلاع می رساند. در پیامک قبض که برای مشترک ارسال می شود میزان برق مصرفی دوره مربوطه قید شده و مطابق الگو یا پر مصرف بودن مشترک مشخص شده است که ضمن هشدار به پر مصرف ها ، درخواست شده است در دوره بعد با مدیریت مصرف برق در گروه خوش مصرف قرار گیرند.

صالحی بیان داشت:نرم افزار کاربردی « برق من» نیز به صورت آن لاین تمام اطلاعاتی که در قبوض صادر می شد و حتی میزان مصرف نسبت به مدت مشابه؛ مقایسه با الگوی مصرف،مقایسه با مصرف همسایگان، شخص قرائت کننده کنتور و دیگر شاخص ها را ارائه می کند .

وی عنوان کرد: یکی دیگر از طرح های تشویقی جدید در سال۱۴۰۱ برای مشترکینی است که اگر در تابستان امسال نسبت به مشابه سال گذشته میزان مصرف خود را کاهش دهند به میزان کاهش مصرف، هر کیلو وات ساعت کاهشی با هزینه تامین برق پاداش دریافت می کنند.

صالحی اشاره داشت:مشترکین باید به زمان های مصرف برق، که شامل کم باری؛ میان باری و پر باری است دقت کنند و در ساعات اوج بار از لوازم پر مصرف استفاده نکنند تا هزینه برق پرداختی کاهش یابد.

در سال ۱۴۰۱ برای داشتن برقی پایدار در کشور به ۶۵ هزار مگاوات احتیاج است که ۵۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه حرارتی و…. تامین می شود و ۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات آن باید از طریق مدیریت مصرف تامین گردد..