زکات امر الهی و واجب فراموش شده امروز

زکات امر الهی و واجب فراموش شده امروز

زکات از واجبات مالی در دین و یک عمل عبادی اقتصادی به شمار می رود که متاسفانه در جامعه امروز کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به گزارش  دنیای اسرار، حمیدرضا طاهری معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان اظهار داشت: رکات از واجبات مالی در دین و یک عمل

سید رسول هاشمیان خبر داد: پلیس دوچرخه سوار در جاده سلامت ناژوان آغاز به کار کرد.

سید رسول هاشمیان خبر داد: پلیس دوچرخه سوار در جاده سلامت ناژوان آغاز به کار کرد.

سید رسول هاشمیان خبر داد:پلیس دوچرخه سوار در جاده سلامت ناژوان آغاز به کار کرد. به گزارش دنیای اسرار:سید رسول هاشمیان مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: با هماهنگی و دستور فرمانده انتظامی شهر اصفهان و با توجه به ممنوعیت تردد وسایل نقلیه در جاده های سلامت و لزوم ایجاد امنیت و نظم در این محور