کسب عناوین سرآمد و برتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب در سیزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان در تمامی بخش ها

کسب عناوین سرآمد و برتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب در سیزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان در تمامی بخش ها

پایگاه خبری دنیای اسرار کسب عناوین سرآمد و برتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب در سیزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان در تمامی بخش ها روابط عمومی  شرکت آبفا در سیزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان  موفق شد در بخش روابط عمومی الکترونیک و ارتباطات رسانه ای ، در بخش برنامه ریزی