نظارت ۷ اکیپ بر فعالیت سرویس مدارس+ جدول نرخ سرویس مدارس

نظارت ۷ اکیپ بر فعالیت سرویس مدارس+ جدول نرخ سرویس مدارس

منوچهری خبر داد: نظارت ۷ اکیپ بر فعالیت سرویس مدارس+ جدول نرخ سرویس مدارس مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: تعداد پنج اکیپ خودرویی و دو اکیپ موتوری بر فعالیت سرویس مدارس شهر اصفهان نظارت دارند. پایگاه خبری دنیای اسراربه نقل ازایمنا:هادی منوچهریاظهار کرد: طرح ویژه و گسترده بررسی وضعیت سرویس‌های