دسته بندی:

افزایش ۵۰ درصدی پرداخت‌های الکترونیکی در شرکت توزیع برق استان اصفهان

افزایش ۵۰ درصدی پرداخت‌های الکترونیکی در شرکت توزیع برق استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان: این شرکت در حوزه هوشمندسازی با انجام بیش از ۳۲ ادامه خبر

منتشر شده در