هویت و ارزش بخشیدن به قداست عاشورا

هویت و ارزش بخشیدن به قداست عاشورا

به گزارش دنیای اسرار:قاسمی معاون فرهنگی و هنری دانشگاه علمی کاربردی اصفهان در آیین اختتامیه نخستین رویداد لباس عاشورایی با تشکر از عوامل اجرایی این برنامه و همچنین دانشجویان و تولیدکنندگان و رسانه ها گفت: رسالت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی انتقال و ارتقای دانش و فن آوری کار و ایجاد توانمندی افراد به منظور