مدیران تشکل های مردم نهاد روابط عمومی استان اصفهان بر همدلی و مشارکت همه جانبه در توسعه علوم ارتباطات و روابط عمومی استان تاکید کردند.

مدیران تشکل های مردم نهاد روابط عمومی استان اصفهان بر همدلی و مشارکت همه جانبه در توسعه علوم ارتباطات و روابط عمومی استان تاکید کردند.

به گزارش دنیای اسرار:نشست صمیمانه مدیران تشکل های روابط عمومی استان اصفهان به میزبانی موسسه خیریه شجره طیبه برگزار شد. در این نشست صمیمانه با هدف تحقق شعار روابط‌عمومی عامل پیوندها و مانع گسست ها با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت امنای خانه ارتباطات استان اصفهان ، عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی روابط عمومی اصفهان