رشد ۵ برابری سود در بهار امسال شرکت پالایش نفت اصفهان

رشد ۵ برابری سود در بهار امسال شرکت پالایش نفت اصفهان

تحقق ۷۵ درصد سود سال گذشته پالایشگاه اصفهان در بهار امسال رشد ۵ برابری سود در بهار امسال شرکت پالایش نفت اصفهان سود ۱۳ هزار میلیارد تومانی در سه ماه نخست شرکت پالایش نفت اصفهان مدیرمالی شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: با تصمیمات هوشمندانه مدیریت این شرکت، کارکنان پالایشگاه اصفهان موفق گردیدند تنها در دوره