دسته بندی:

نفرات برتر مسابقات آزاد مهارت آرایشگران برتر به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان اعلام شدند

نفرات برتر مسابقات آزادمهارت آرایشگران برتربه میزبانی اداره کلآموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان اعلام شدند به گزارش دنیای اسرار، آرش اخوان طبسی مدیر کل استان ضمن قدردانی از ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مسابقات کشوری آرایشگران برتر، دی ماه در اصفهان برگزار می گردد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد: مسابقات کشوری آرایشگران برتر، دی ماه در اصفهان برگزار می گردد مسابقات آزاد مهارت کشوری آرایشگران برتر، ۲۹ و ادامه خبر

منتشر شده در