دسته بندی:

بیست و هفتمین همایش خیریه امام حسین(ع) با حضور جمع کثیری از خیرین اصفهانی، شهردار و رئیس شورای شهر اصفهان در هتل آسمان برگزار شد.

بیست و هفتمین همایش خیریه امام حسین(ع) با حضور جمع کثیری از خیرین اصفهانی، شهردار و رئیس شورای شهر اصفهان در هتل آسمان برگزار شد. به گزارش دنیای اسرار:در بیست ادامه خبر

منتشر شده در