برگزیدگان رقابت های مینی گلف جام سردار دل ها مشخص شدند

برگزیدگان رقابت های مینی گلف جام سردار دل ها مشخص شدند

به گزارش دنیای اسرار:رقابت های مینی گلف جام سردار دل ها در دو بخش آزاد و ویژه اهالی رسانه پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه و جمعه یکم اسفندماه در زمین مینی گلف کوثر استان اصفهان برگزار شد. رقابت های مینی گلف جام سردار دل ها در دو بخش آزاد و ویژه اهالی رسانه دیروز پایان یافت

ارائه  ۲۲ خدمت به شهروندان در شرکت گاز از طریق فضای مجازی و دولت الکترونیک

ارائه ۲۲ خدمت به شهروندان در شرکت گاز از طریق فضای مجازی و دولت الکترونیک

درنشست خبری مشترک مدیران عامل شرکت توزیع برق و شرکت گاز استان اصفهان مطرح شد ارائه ۲۲ خدمت به شهروندان در شرکت گاز از طریق فضای مجازی و دولت الکترونیک علوی عنوان کرد: ۲۲خدمت در شرکت گاز به شهروندان از طریق فضای مجازی و دولت الکترونیک انجام می‌شود وتلاش می‌کنیم این خدمات توسعه باید. به