افزایش ساعت کار دفاتر پلیس+۱۰ اصفهان برای ثبت نام از متقاضیان صدور گذرنامه /نحوه خروج از کشور با خودروی شخصی

افزایش ساعت کار دفاتر پلیس+۱۰ اصفهان برای ثبت نام از متقاضیان صدور گذرنامه /نحوه خروج از کشور با خودروی شخصی

افزایش ساعت کار دفاتر پلس+۱۰ اصفهان برای ثبت نام از متقاضیان صدور گذرنامه/نحوه خروج از کشور با خودروی شخصی فرمانده انتظامی استان از افزایش ساعت کار و باز بودن دفاتر پلیس+۱۰ در روزهای تعطیل به منظور ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی (ع) و صدور گذرنامه موقت رایگان به آنان خبر داد. به گزارش دنیای