دسته بندی:

انتخاب معتمدین هیأت اجرایی اقلیت دینی ارامنه جنوب ایران +تصویر

انتخاب معتمدین هیأت اجرایی اقلیت دینی ارامنه جنوب ایران+تصویر سیستانی فرماندار اصفهان عنوان کرد: انتخابات یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشوری است که مبتنی بر دمکراسی و مردم سالاری دینی ادامه خبر

منتشر شده در