آمادگی صدا و سیما برای ترویج فرهنگ ایمن و بهینه  مصرف گاز طبیعی

آمادگی صدا و سیما برای ترویج فرهنگ ایمن و بهینه مصرف گاز طبیعی

پایگاه خبری دنیای اسرار: آمادگی صدا و سیما برای ترویج فرهنگ ایمن و بهینه  مصرف گاز طبیعی به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت طی دیداری با مدیرکل صدا وسیمای مرکز اصفهان، با تاکید بر نقش موثر رسانه ها درآگاه سازی مشترکین در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان