افزایش ایستگاه های شهروندی ورزش در سال ۹۷

افزایش ایستگاه های شهروندی ورزش در سال ۹۷

پایگاه خبری دنیای اسرار: مسئول ایستگاه های صبحگاهی خبر داد: افزایش ایستگاه های شهروندی ورزش در سال ۹۷ مسئول ایستگاه های صبحگاهی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از افزایش تعداد ایستگاه های شهروندی ورزش در سال ۹۷ خبر داد. آرش ذاکری زاده با اعلام این خبر گفت: تعداد ایستگاه های ورزش شهروندی در

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان