قرارداد ایجاد بزرگ ترین مرکز فعال کارآفرینی اصفهان و مرکز کشور منعقد شد

قرارداد ایجاد بزرگ ترین مرکز فعال کارآفرینی اصفهان و مرکز کشور منعقد شد

پایگاه خبری دنیای اسرار: شهرداری اصفهان قرارداد ایجاد بزرگترین مرکز کارآفرینی شهر اصفهان را امضا کرد قرارداد ایجاد بزرگ ترین مرکز فعال کارآفرینی اصفهان و مرکز کشور منعقد شد به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،‌ قرارداد ایجاد بزرگترین مرکز کارآفرینی شهر اصفهان به همت شهرداری اصفهان با هدف ایجاد فضایی متمرکز در راستای

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان