شهرسازی اصفهان سرآمد شهرهای ایران است

شهرسازی اصفهان سرآمد شهرهای ایران است

پایگاه خبری دنیای اسرار: بنیان‌گذار جامعه مهندسی شهرسازی ایران در فرایند تهیه طرح جامع شهر اصفهان؛ شهرسازی اصفهان سرآمد شهرهای ایران است به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان؛ احمد سعیدنیا در مراسم اعلام عمومی شروع فرایند تهیه طرح جامع شهر اصفهان اظهار کرد: مادی‌های این شهر که در بخش‌های مختلف

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان