بیشترین کمک را از حامیان اینترنتی به ما پرداخت می کنند

بیشترین کمک را از حامیان اینترنتی به ما پرداخت می کنند

پایگاه خبری دنیای اسرار: بیشترین کمک را از حامیان اینترنتی به ما پرداخت می کنند به گزارش دنیای اسرار :خیریه  در بطن یکی از محلات افراد بی بضاعت اصفهان واقع  شده است و همانطور که از اسمش پیداست مشکل گشاست آن هم وقتی به نام مقدس حضرت علی (ع)مزین شده باشد براساس شواهد و قرائن

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان