اداره‌ای که ۷۸۰ روز است بدون مدیر اداره می‌شود

اداره‌ای که ۷۸۰ روز است بدون مدیر اداره می‌شود

رکوردزنی تازه برای ثبت در گینس اداره‌ای که ۷۸۰ روز است بدون مدیر اداره می‌شود اداره‌ای که ۷۸۰ روز است بدون مدیر اداره می‌شود اداره راه و شهرسازی شهرستان بروجرد ۷۸۰ روز مدیر و یا حتی سرپرستی به خود ندیده است. به گزارش پایگاه خبری دنیای اسراربه نقل از فارس، دو سال و اندی است