انتقال موفق و بهره برداری عملیاتی از مرکز داده شهرداری اصفهان

انتقال موفق و بهره برداری عملیاتی از مرکز داده شهرداری اصفهان

با تلاش شبانه روزی همکاران سازمان فاوا انجام شد: انتقال موفق و بهره برداری عملیاتی از مرکز داده شهرداری اصفهان پایگا ه خبری دنیای اسرار به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، با تلاش شبانه روزی مدیران، کارشناسان و کارکنان این سازمان در کمتر از ۷۲ ساعت، سایت موقت مرکز