دسته بندی:

کیلوگرم مواد مخدر در استان اردبیل کشف شد

پایگاه خبری دنیای اسرار-اردبیل: کیلوگرم مواد مخدر در استان اردبیل کشف شد  فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در ۱۰ ماه امسال گفت: ادامه خبر

منتشر شده در