آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق انسانی سکوت رسانه‌ای را بشکنند

آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق انسانی سکوت رسانه‌ای را بشکنند

واکنش جمعیت جانبازان به دستگیری مرضیه هاشمی آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق انسانی سکوت رسانه‌ای را بشکنند در بیانیه جمعیت جانبازان آمده است: بر تمام آزادیخواهان و مدافعان حقوق انسانی است که فریاد خود را بر سر بی قانونی و افسارگسیختگی نظام حاکمه آمریکا و دستگاه اطلاعاتی آن بلند کنند و نسبت به افشا فهرست طولانی