دسته بندی:

معضلات حریم شهرک های صنعتی خصوصی رباط کریم رفع می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار رباط کریم- استاندار تهران گفت: معضلات حریم شهرک های صنعتی خصوصی رباط کریم رفع می شود. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:به گزارش محمدحسین ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل تولید کنندگان استان تهران است

پایگاه خبری دنیای اسرار پاکدشت- استاندار تهران گفت: کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل تولید کنندگان استان تهران است. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:به گزارش، محمد حسین مقیمی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مزیت های گردشگری شهرستان های استان تهران تقویت شود

پایگاه خبری دنیای اسرار تهران- استاندار تهران گفت: مزیت های گردشگری شهرستان های استان تهران تقویت شود. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:به گزارش، محمد حسین مقیمی شامگاه ادامه خبر

منتشر شده در