تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان مدنظر همه سازمان‌ها باشد

تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان مدنظر همه سازمان‌ها باشد

پایگاه خبری دنیای اسرار یزد ـ استاندار یزد با تاکید بر اهمیت تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان گفت: این مهم باید مدنظر و توجه جدی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باشد. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:به گزارش محمود زمانی قمی، چهارشنبه شب در جلسه شورای آموزش‌ و پرورش استان یزد با

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان