رایگان به استخر بروید

رایگان به استخر بروید

پایگاه خبری دنیای اسرار در هفته ورزش و تربیت بدنی:   رایگان به استخر بروید استخرهای وابسته به معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در هفته ورزش و تربیت بدنی به صورت رایگان خدمت رسانی می کنند.  سه استخر سلمان، سرتاوه و نمونه کردآباد، در حال خدمت‌رسانی به کارکنان شهرداری و شهروندان اصفهانی است. 

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان