تولید و صادرات ذوب‌آهن با تامین مواد اولیه از افغانستان جهش چشمگیری خواهد کرد

تولید و صادرات ذوب‌آهن با تامین مواد اولیه از افغانستان جهش چشمگیری خواهد کرد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان عنوان کرد : تولید و صادرات ذوب‌آهن با تامین مواد اولیه از افغانستان جهش چشمگیری خواهد کرد به گزارش دنیای اسرار:دکتر بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل در مصاحبه با