هرهفته همرکابی” به منطقه ۱۰ رسید؛ شهر دوچرخه‌ها، برازنده نام اصفهان

هرهفته همرکابی” به منطقه ۱۰ رسید؛ شهر دوچرخه‌ها، برازنده نام اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار: هرهفته همرکابی” به منطقه ۱۰ رسید؛ شهر دوچرخه‌ها، برازنده نام اصفهان مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از برگزاری طرح “هر هفته همرکابی” به میزبانی این منطقه از شهرداری اصفهان خبر داد.  به گزارش روابط عمومی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ،امامی مدیر منطقه ۱۰ اظهار کرد: طرح “هر هفته همرکابی” از برنامه‌هایی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان