جزئیات زمین‌ لرزه ۴٫۷ ریشتری در هرمزگان

جزئیات زمین‌ لرزه ۴٫۷ ریشتری در هرمزگان

معاون عملیات سازمان امداد و نجات خبر داد جزئیات زمین‌ لرزه ۴٫۷ ریشتری در هرمزگان معاون عملیات سازمان امداد و نجات خبر داد جزئیات زمین‌ لرزه ۴٫۷ ریشتری در هرمزگان دنیای اسرار:معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به جزئیات زمین لرزه ۴٫۷ ریشتری در هرمزگان گفت: این حادثه دو مصدوم برجای گذاشت. شاهین