دسته بندی:

بارش برف مدارس برخی شهرهای اردبیل در نوبت عصر را تعطیل کرد

پایگاه خبری دنیای اسرار-اردبیل: بارش برف مدارس برخی شهرهای اردبیل در نوبت عصر را تعطیل کرد بارش برف و برودت هوا مدارس برخی شهرهای این استان در نوبت عصر روز ادامه خبر

منتشر شده در