دسته بندی:

واژگونی پراید در محور دماوند فیروزکوه۴مصدوم ویک فوتی بر جای گذاشت

پایگاه خبری دنیای اسرار دماوند- رئیس اورژانس دماوند گفت: واژگونی پراید در محور دماوند فیروزکوه ۴ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از ادامه خبر

منتشر شده در