دیدار سفیر ایتالیا با رییس دانشگاه اصفهان

دیدار سفیر ایتالیا با رییس دانشگاه اصفهان

دیدار سفیر ایتالیا با رییس دانشگاه اصفهان سفیر جدید ایتالیا در ایران به اتفاق آقایان فیکارا رایزن اقتصادی و اسپنا دبیر اول همکاری فرهنگی سفارت ایتالیا در ایران با رییس دانشگاه اصفهان دیدار و گفتگو کردند.  به گزارش دنیای اسرار: دکتر هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه، در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور سفیر ایتالیا و همراهان

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان