دسته بندی:

افتتاح نخستین بیمارستان هوشمند کشور در ارومیه

پایگاه خبری دنیای اسرار-ارومیه: با حضور ابتکار افتتاح نخستین بیمارستان هوشمند کشور در ارومیه بیمارستان بین المللی ۳۰۰ تختخوابی میلاد در ارومیه به عنوان نخستین بیمارستان هوشمند کشور روز شنبه ادامه خبر

منتشر شده در