ترانس اول پست ۲۰/۶۳ کیلوولت فیض کاشانی برقدار و وارد مدارشد

ترانس اول پست ۲۰/۶۳ کیلوولت فیض کاشانی برقدار و وارد مدارشد

با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال ترانس اول پست ۲۰/۶۳ کیلوولت فیض کاشانی برقدار و وارد مدارشد به گزارش دنیای اسرار:به دنبال افزایش ظرفیت پست۲۰/۶۳ کیلوولت فیض کاشانی( قدیمی ترین پست فوق توزیع کاشان)، با صرف هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال و ۵ ماه کار مداوم و شبانه روزی ، ترانس اول

برق رسانی به بیش از ۱۶۰  مشترک جدید در جنوب شرق اصفهان

برق رسانی به بیش از ۱۶۰ مشترک جدید در جنوب شرق اصفهان

برق رسانی به بیش از ۱۶۰  مشترک جدید در جنوب شرق اصفهان به گزارش دنیای اسرار:پروژه برق رسانی  به مجتمع مسکونی  سناتور واقع در خیابان فارابی از محدوده  جنوب شرق اصفهان با هزینه ای بالغ بر ۳۸۰۰ میلیون ریال عملیاتی شد . مهندس مهران نصر مدیر برق منطقه ۶ اصفهان (جنوب شرق) گفت :در این