جباری: مصاف با چین سرنوشت ساز است

جباری: مصاف با چین سرنوشت ساز است

جام ملت های آسیا؛ جباری: مصاف با چین سرنوشت ساز است  ستاره ایران در جام ملت های ۱۹۷۲ با بیان اینکه چین قدرتمندتر از عراق و عمان است، گفت: رویارویی با شاگردان «مارچلو لیپی» برای ما دشوار و سرنوشت ساز خواهد بود. دنیای اسرار:«علی جباری» که همراه با تیم ملی ایران در سال های ۱۹۶۸

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان