عاملان نا امنی در کشور با پاسخ کوبنده نیروهای انتظامی مواجه خواهند شد

عاملان نا امنی در کشور با پاسخ کوبنده نیروهای انتظامی مواجه خواهند شد

پایگاه خبری دنیای اسرار: عاملان نا امنی در کشور با پاسخ کوبنده نیروهای انتظامی مواجه خواهند شد جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مردم مطمئن باشند که هر کس بخواهد در کشور نا امنی ایجاد کند با پاسخ کوبنده نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه خواهد شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ” حسین حسین

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان