اطلاعات درستی درباره طرح بازچرخانی زاینده رود به مردم نمی دهند

اطلاعات درستی درباره طرح بازچرخانی زاینده رود به مردم نمی دهند

پایگاه خبری دنیای اسرار بصیری: اطلاعات درستی درباره طرح بازچرخانی زاینده رود به مردم نمی دهند عضو هیئت مدیره جمعیت پیام سبز گفت :متاسفانه در اجرای برخی طرح ها و ارائه آمارها، اطلاعات درستی به مردم داده نمی شود مهدی بصیری در نشست خبری به مناسبت بیست و پنجمین سال تاسیس جمعیت حمایت از منابع

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان